Olympiads

RESULTS 2019-2020

IGKO RESULT

NameLevel.Zonal RankInt Rank
Aarush ManghaniJ234
Kashiv laluraniJ184268
Jigar khatwahi.J299362
Vedant chaudhary.J2162611
Navya mathur.J345260
Aditya Yadav.J455356
Yash Chandra.J475459

NSO RESULT

Hiti MunotJ1619
Dakshayani Goyal.  J11127
Sarthak Awasthi.J11127
Soham Kumar.J11127
Aarush manganiJ2.2334
Shreshth Dev.J3.611
Rishit Jain.J43577
Apoorv.U155109
Bhuvan Arora.U1143296
Ishan kotwani.U238