Academic Achievements/Results

CLASS XII YEAR 2023-24

HUMANITIES
1.HARSHVARDHAN SINGH 94.6%
2.SACHI MISHRA 94.5%
3.PALASH SHYAMDASANI 92.2%


COMMERCE
1.SAGAR PARWANI 94.8%
2.KARTIK JAIN 92%
3.YASHRAJ GOYAL 91.8%

SCIENCE
1.GARVIT BANGAD 87.4%
2.DHRUV SINGH FATEHPURIYA 85.4%
3.SIDDHARTH MAHAR 85.2%

CLASS X YEAR 2023-24

SUMMARY OF RESULT:
Appeared -54
Passed – 54
Pass % = 100%
TOP 5 SCHOLARS
1. GHANISHTH SINGH BHAYAL : 95.8%
2. KRITI DADHICH: 94.2%
2. JIYA SHARMA: 94%
4. DHRUV GOYAL: 93.4%
5. YASHIKA SAHARAN: 93.4%

90% and above – 14 scholars
1. GHANISHTH SINGH BHAYAL : 95.8%
2. KRITI DADHICH: 94.2%
3. JIYA SHARMA: 94%
4. DHRUV GOYAL: 93.4%
5. YASHIKA SAHARAN: 93.4%
6. NITYA GUPTA : 93.2%
7. VIDHI SAINI: 92.8 %
8. NAVYA GYPTA: 92.2 %
9. SHAILEY VERMA : 92.2%
10. ATULYA SHARMA: 92%
11. CHERISH GOYAL : 92%
12. MONIT GANDHI- 91.6%
13. KHUSHI KHATWANI- 91%
14. SARITA- 90%
Congratulations

DISTINCTIONS :
36 scholars scored 75% and above.
90-100%- 14 Scholars
80 – 89% – 17 Scholars
70 – 79% – 14Scholars
60 – 69% – 9 Scholars
SUBJECT WISE DISTINCTIONS:
English – 41 scholars scored 75% and above
Hindi – 36 scholars scored 75% and above
Maths – 20 scholars scored 75% and above
Science- 28 scholars scored 75% and above
SST – 40 scholars scored 75% and above
AI- 47 scholars scored 75% and above
Class Average – 81.09%
Subject Average:
ENG- 79.91%
HIN – 79.48%
MATHS – 67.03%
MATHS BASIC – 65.72%
SCI- 72.43%
SST – 81.59%
AI- 87.59%
MAX MARKS OF SUBJECTS
ENG-96
HIN-96
MATHS-93
MATHS BASICS- 93
SCI-95
SST- 96
AI-100

CLASS XII YEAR 2022-23

Science Stream

NAME OF THE SCHOLARPERCENTAGE
Apoorv Goyal97 %
Daksh Gupta93.2 %
Vrinda Bansal91.6%
Prashman Tanwar91.6%
In science : The Class Average is 77.2%.

Commerce Stream

NAME OF THE SCHOLARPERCENTAGE
Aera Dagra92.8 %
Prabhav Goyal86.6%
Rahul Rajpurohit83.4%
In Commerce : Commerce Class Avg is 72.09%.

Humanities Stream

NAME OF THE SCHOLARPERCENTAGE
Anjana Sheikh97.8%
Trisha Singh93.8%
VijayLaxmi Choudhary88.6%
In Humanities: Class Avg is 77.4%.

CLASS X YEAR 2022-23

CLASS X TOPPERS

NAME OF THE SCHOLARPERCENTAGE
GRANTH GURDASANI94.6%
SPRUHA TELANG94%
AAKRITI SHARMA93%
SWASTI SHARMA93%
SHIVANGI TOSHNIWAL92.2%
SARTHAK BAKLIWAL92.2%

CLASS X 2022-23 :90 % AND ABOVE

1GRANTH GURDASANI94. 6%
2SPRUHA TELANG94%
2AAKRITI SHARMA93%
4SWASTI SHARMA93%
5SHIVANGI TOSHNIWAL92. 2%
6SARTHAK BAKLIWAL92. 2%
7KESHAV AGARWAL92%
8CHHAVI JAIN91.8%
9RIYA PESWANI91%
10AANVI SHARMA90.4%
11DHRUV GAKHAR90.2%
12RIDDHIMA KHANDELWAL90%

CLASS XII YEAR 2021-22

In science Kashish(Hostler) with 94.2% , Mridul Singh Soam with 93 % and Sidh Bhargava also with 91.6% are the toppers. The Class Average is 80%.
In Science stream Four scholars scored above 90%, they are Kashish,Mridul, Sidh and Vaidik(90.8%). 
In Commerce– Daksh Chandani(Hostler) with 92.6% , Daksh Ajmera with 92.4 % and Mayra Sahu(Hostler) with 89.8%. Commerce Class Avg is 76.7%.
In Commerce stream Two scholars scored above 90%, they are Daksh Chandani(92.6%) and Daksh Ajmera(92.4%)
In Humanities toppers are Manya Sharma with 97%, Chandrika Bagri with 96% and Shruti Manya Singh Bhagel(Hostler) with 95.4% . Class Avg is 85.03%. 
In Humanities stream Six scholars scored above 90%, they are Manya, Chandrika , Shruti, Sanjana (95%), Sheena Yadav (91.4%),Daksh Nagar(90.6%),.
 
CLASS X 2021-22
SUMMARY OF RESULT: 
Appeared -55
Passed – 55
Pass % = 100%
 TOP 5 SCHOLARS  
1. SAMRIDH KULSHRESTHA : 94.6%
2. SIDDHARTH MAHAR : 94.2%
2. GARVIT BANGAD: 94.2%
4. PALASH SHYAMDASANI : 93.2%
5. MISHA NARESH: 92.2%
90% and above – 7 scholars
1. SAMRIDH KULSHRESTHA – 94.6%
2. SIDDHARTH MAHAR – 94.2%
3. GARVIT BANGAD- 94.2%
4. PALASH SHYAMDASANI – 93.2%
5. MISHA NARESH- 92.2%
6. DHRUV SINGH FATEHPURIYA- 91.8%
7. YASHRAJ GOYAL – 90.8%
DISTINCTIONS : 
31 scholars scored 75% and above.
80 – 89% – 19 Scholars 
70 – 79% – 14 Scholars 
60 – 69% – 8 scholars 
 SUBJECT WISE DISTINCTIONS:  
English – 25 scholars scored 75% and above 
Hindi – 35 scholars scored 75% and above 
Maths – 12 scholars scored 75% and above 
Science- 22 scholars scored 75% and above 
SST – 32 scholars scored 75% and above 
IT- 32 scholars scored 75% and above 
Class Average – 76% 
 Subject Average: 
ENG- 75%
HIN – 78.4%
MATHS – 60.8%
SCI- 70.1%
SST – 77.3%
ICT- 75.7%
MAX MARKS OF SUBJECTS
ENG-97
HIN-96
MATHS-96
SCI-96
SST- 99
ICT-98

****************************************************************************************************************

CLASS XII YEAR 2020-21

In science Kislay Ranjan Nee Tandon with 97.8% , Vidhi Peswani with 95.8 % and Aryan Innani also with 95.6% are the toppers. The Class Average is 84.28%.
In Science stream Five scholars out of 17 scored above 90%, they are Kislay Ranjan Nee Tandon , Vidhi Peswani, Aryan Innani, Anmol Jain ( 92.6 %), Deepika Aswani (91.8%).
In Commerce– Swasti Agarwal with 95.8% , Ayush Jain with 95.2 % and Adesh Choudhary and Sarthak Goyal with 94.6%. Commerce Class Avg is 82.43%.
In Commerce stream Seven scholars out of 24 scored above 90%, they are Swasti Agarwal , Ayush Jain, Adesh Choudhary, Sarthak Goyal , Bhavisha Adwani (94%), Chirayu Kourani (92.8%), Krati Bansal (91.2%)
In Humanities toppers are Lavanaya Arya with 97.2%, Kumkum Singh with 96.4% and Sanya Dhamjia with 96.2% . Class Avg is 85.25%.
In Humanities stream Eight scholars out of 24 scored above 90%, they are Lavanaya Arya, Kumkum Singh, Sanya Dhamjia, Feba Joseph ( 95.8 %), Lakhan Kumawat (95.6%), Vindhya Singh (93.6%), Swasti Jain (92%) , Keshav Gour (91.2%)

Format –
Stream/ Total Scholars/ Class Topper/ Class Average
SCIENCE
2018-19 : 15/ 91%/ 80.64%
2019-20 : 18/ 95.4%/79.6%
2020-21 : 17/97.8/ 84.28
COMMERCE –
2018-19: 26/95%/75.1%
2019-20: 27/91.2%/78.52%
2020-21: 24/ 95.8%/ 82.43%
HUMANITIES –
2018-19 : 22/91.8%/78%
2019-20 : 24/98%/80.1%
2020-21 : 19/ 97.2%/ 85.25
Overall Class 12 Average
2018-19 : Scholars 61, Avg 77.92%.
2019-20 : Scholars 69, Avg 79.42%.
2020-21: Scholars 60, Avg 83.83%.
Last Five years Class Avg of class 12th ( starting from 2017 – 18) :
75.84, 77.09, 77.92, 79.42, 83.83.

**************************************

CLASS X 2020-21

SUMMARY OF RESULT:
Appeared -69
Passed – 69
Pass % = 100%
TOP 5 SCHOLARS
1. APOORV GOYAL : 99.8%
2. BHUVAN ARORA : 97.4%
3. DAKSH GUPTA : 96%
4. VRINDA BANSAL : 95.8%
5. AERA DAGRA : 94.8%
90% and above – 17 scholars ( Total of 24% of total str) scored 90% and above.
FULL MARKS:
100/100 Mark’s scored Science – APOORV GOYAL
Maths – APOORV GOYAL
IT – APOORV GOYAL
Eng- APOORV GOYAL
DISTINCTIONS :
48 scholars (69% of total str) scored 75% and above.
80 – 89% – 19 Scholars (27% of total str)
70 – 79% – 22 Scholars (31% of total str)
60 – 69% – 10 scholars (14% of total str)
SUBJECTWISE DISTINCTIONS:
English – 50 scholars (72% of total str) scored 75% and above
Hindi – 39 scholars (53 % of scholars) scored 75% and above
Maths – 33 scholars (47% of total str) scored 75% and above
Science- 26 scholars (37% of total str) scored 75% and above
SST – 51 scholars (73% of total str ) scored 75% and above
IT- 66 scholars (95% of total str) scored 75% and above
SUBJECTWISE 90% & ABOVE :
No of Scholars who scored 90% and above in subjects:
English – 18 scholars (26% of total str) scored 90% and above.
Hindi- 12 Scholars (17% of total str)
Science – 11 Scholars (15% of total str)
Maths – 20 Scholars (28% of total str)
SST- 28 Scholars (40% of total str)
IT- 31 Scholars (44% of total str) scored 90% and above.
Class Average – 81.34%
Subject Average:
ENG- 81.87%
HIN – 76.93%
MATHS – 74.14%
SCI- 71.8%
SST – 82.74%
IT- 87.3%
MAX MARKS OF SUBJECTS
ENG-100
HIN-94
MATHS-100
SCI-100
SST- 99
IT-100

************************************

CLASS XII

YEAR 2019-20

SCIENCE
 1. Kanishk Rawat 95.4%
 2. Nishtha Jain 95.4%
CLASS AVERAGE 79.65%

In Science stream 5 scholars out of 18 scored above 90%

 1. Kanishk Rawat 95.4%
 2. Nishtha Jain 95.4%
 3. Naman Tanwar 91.2%
 4. Kushal Singh 90 %
 5. Nungshithoi Thokchom 90.4
HUMANITIES
 1. Ritwik Singh Rathore scored 98%
 2. Anusha Khan 97.8%
 3. Diksha Badlani 95%
CLASS AVERAGE 80.1%

In humanities stream 7 scholars scored above 90%

 1. Anusha Khan 97.8%,
 2. Diksha Badlani 95%,
 3. Mohit Ramchandani 91%
 4. Punita Mosalpuri 94.2%
 5. Ritwik Singh 98%
 6. Roma Tanwani 94.4%
 7. Somya Kothari 90%
STAR PERFORMERS
 1. Nishtha Jain -Painting -100
 2. Anusha Khan -Psychology 100
 3. Diksha Badlani-Psychology 100
 4. Ritwik Singh -Psychology 100

************************************

CLASS X 2019-20

CLASS AVERAGE – 79.17%

Scholars who scored 90% & above

1. Ishan Kotwani 97.6%
2. Ahan Gaur 96.8%
2. Kashish 96.8%
4. Chandrika Bagri 96.4%
5. Shruti Manya 94.6%
6. Vaibhav 93.4
7. Manya Sharma 93%
8. Lakshya Khandelwal 93%
9. Harshil Khandelwal 92.8%
10.Vaidik Sharma 92.6%
11. Karamveer Singh 92.6%
12. Rohit Singh Rawat 92.2%
13. Daksh Chandani 92%
14. Rimjhim Kachhawaha 91.8%
15..Kavya Khandelwal 91.4%
16. Aditya Pandey 91.2%
17. Amisha Jain 90%.
SUBJECT WISE DISTINCTIONS

 1. English – 78% scholars scored 75% and above
 2. Hindi – 66% Distinctions
 3. Maths – 55% Distinctions
 4. Science- 43% Distinctions
 5. SST – 50 % Distinctions
 6. IT- 81% Distinctions

SUBJECTWISE 90% & ABOVE :
No of Scholars who scored 90% and above in subjects:

English – 20 scholars scored 90% and above.
Hindi- 13 Scholars.
Science – 08 Scholars
Maths – 22 Scholars.
SST- 13 Scholars.
IT- 27 Scholars scored 90% and above